Positief advies Raad voor Cultuur NNO

Positief advies Raad voor Cultuur NNO

Op 4 juni maakte minister Van Engelshoven de adviezen van de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024 aan het ministerie van OCW bekend. De toekomst van het NNO als organisatie hangt nauw samen met dit advies. Wij zijn verheugd dat het NNO van de Raad van Cultuur een positief subsidieadvies heeft ontvangen. Lees hier de bijlage voor meer informatie.

Actueel