Examenconcert Nationale Master Orkestdirectie

Examenconcert Nationale Master Orkestdirectie

Op vrijdag 14 mei stonden twee jonge dirigenten, Ka Hou Fan en Andreas Hansson, op de bok van het Noord Nederlands Orkst (NNO) voor het Examenconcert Nationale Master Orkestdirectie. Aan de Nationale Master Orkestdirectie (NMO) werken meerdere Nederlandse symfonieorkesten mee, waaronder het NNO.

Foto: B-Visuals Fotografie

Nationale Master Orkestdirectie
Om jonge dirigenten de gelegenheid te bieden de broodnodige vlieguren te maken, is er de NMO, een samenwerking van het Conservatorium van Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Nederlandse orkesten. De opleiding heeft tot doel om orkestdirigenten met een Bachelor of Music op zak op te leiden tot het hoge niveau dat vereist is om een professioneel symfonieorkest adequaat en artistiek verantwoord te kunnen leiden. Bovendien beoogt dit initiatief een brug te slaan tussen de opleiding en het werkveld, ook met het oog op de verdere opbouw/uitbouw van het eigen professionele netwerk van de op te leiden dirigenten. Tenslotte leidt het tot een verrijking van het educatieve aanbod van de betrokken orkesten.

De opleiding
De opleiding omvat een studie van twee jaar aan de twee conservatoria, waarbij beide instituten een gelijk deel van het onderwijs voor hun rekening nemen. De studenten volgen, onafhankelijk van hun inschrijvingslocatie, hetzelfde curriculum en zullen dus reizen tussen de verschillende les- en praktijk-locaties. Het NNO heeft een nauwe band met de opleiding, en ontvangt meerdere malen studenten.

Actueel