Organisatie

Medewerkers

Een orkest kan niet zonder kantoor. Het NNO wordt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestuurd door algemeen directeur Ingeborg Walinga. Vanuit de Directie en Artistieke zaken wordt elk seizoen zorgvuldig ingevuld, met oog voor de actualiteit maar vanuit de traditie van het symfonieorkest. Bij de afdeling Publiek & Markt werken de teamleden aan het presenteren van het seizoensaanbod en wordt tevens onderzocht hoe het publiek de concerten ervaart. Team Orkestzaken verzorgt de volledige productie bij elk concert: van het plaatsen van instrumenten door de orkestbodes tot het opvragen en klaarzetten van de juiste partituren.

Directie / Artistieke zaken

Ingeborg Walinga

Algemeen directeur

Marcel Mandos

Artistiek leider / programmeur

Team Orkestzaken

Piter Zwart

Teamleider Orkestzaken

Petra Kleuver

Coördinator artistieke zaken

Dick Dijk

Bibliothecaris

Richard Gerringa

Orkestinspecteur

Hessel bij de Leij

Orkestinspecteur

Andele Wassenaar

Orkestbode

Jan Bart Wassenaar

Orkestbode

Team Publiek & Markt

Anthonie Feenstra

Teamleider Publiek & Markt

Jacob Frölich

Communicatie- & marketingspecialist

Annelies Diertens

Medewerker relatiebeheer & evenementen

Britt van der Wal

Medewerker Online Marketing

Lily Lanser

Fondsenwerver

Johannes Terpstra

Medewerker educatie

Gertrude Kokke

Medewerker ondersteuning educatie

Team Bedrijfsbureau

Petra Koops

Directiesecretaresse

Mariëtte Schmidt

Directiesecretaresse

Geuvert Lolkema

Controller

Wim Voogd

Medewerker boekhouding

Edith van Wolferen

Medewerker salarisadministratie

Hedi Boersema

Adviseur P&O

Noord Nederlands Concertkoor (NNCK)

Anneke Knoppert

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Anne de Jong

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Kamermuziek

Siela Engwirda

Coördinatie kamermuziek

Raad van toezicht

Het NNO wordt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestuurd door algemeen directeur Ingeborg Walinga.

Daarbij worden de nieuwste acht principes zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur d.d. 1 januari 2019 als uitgangspunt genomen. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. In de jaarverslagen van het NNO wordt uitleg gegeven over hoe deze uitgangspunten in de organisatie zijn geborgd.

Raad van Toezicht

Jannewietske de Vries, voorzitter
Petra Smeets
Jurriaan Wentink
Jorrit Volkers
Wim Vos
Annelize Wilpstra

Board of Ambassadors

Joop Atsma
Sjoerd Galema
Bert van der Haar
Arno Brok
Eelco Koehoorn
Agnes Mulder
René Paas
Harm Post
Jetta Klijnsma
Bernard Wientjes