Organisatie

Medewerkers

Een orkest kan niet zonder kantoor. Het NNO wordt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestuurd door algemeen directeur Ingeborg Walinga. Vanuit de Directie en Artistieke zaken wordt elk seizoen zorgvuldig ingevuld, met oog voor de actualiteit maar vanuit de traditie van het symfonieorkest. Bij de afdeling Publiek & Markt werken de teamleden aan het presenteren van het seizoensaanbod en wordt tevens onderzocht hoe het publiek de concerten ervaart. Team Orkestzaken verzorgt de volledige productie bij elk concert: van het plaatsen van instrumenten door de orkestbodes tot het opvragen en klaarzetten van de juiste partituren.

Directie / Artistieke zaken

Ingeborg Walinga

Algemeen directeur

Marcel Mandos

Artistiek leider / programmeur

Team Orkestzaken

Piter Zwart

Teamleider Orkestzaken

Petra Kleuver

Coördinator artistieke zaken

Dick Dijk

Bibliothecaris

Richard Gerringa

Orkestinspecteur

Hessel bij de Leij

Orkestinspecteur

Andele Wassenaar

Orkestbode

Jan Bart Wassenaar

Orkestbode

Team Publiek & Markt

Anthonie Feenstra

Teamleider Publiek & Markt

Jacob Frölich

Communicatie- & marketingspecialist

Annelies Diertens

Medewerker relatiebeheer & evenementen

Britt van der Wal

Medewerker Online Marketing

Lily Lanser

Fondsenwerver

Johannes Terpstra

Medewerker educatie

Gertrude Kokke

Medewerker ondersteuning educatie

Team Bedrijfsbureau

Petra Koops

Directiesecretaresse

Mariëtte Schmidt

Directiesecretaresse

Aaltje Wouda

Medewerker secretariaat

Geuvert Lolkema

Controller

Wim Voogd

Medewerker boekhouding

Edith van Wolferen

Medewerker salarisadministratie

Hedi Boersema

Adviseur P&O

Noord Nederlands Concertkoor (NNCK)

Anneke Knoppert

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Anne de Jong

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Kamermuziek

Siela Engwirda

Coördinatie kamermuziek

Raad van toezicht

Het NNO wordt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestuurd door algemeen directeur Ingeborg Walinga.

Daarbij worden de nieuwste acht principes zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur d.d. 1 januari 2019 als uitgangspunt genomen. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. In de jaarverslagen van het NNO wordt uitleg gegeven over hoe deze uitgangspunten in de organisatie zijn geborgd.

Raad van Toezicht

Jannewietske de Vries, voorzitter
Petra Smeets
Jurriaan Wentink
Jorrit Volkers
Wim Vos
Annelize Wilpstra

Board of Ambassadors

Joop Atsma
Sjoerd Galema
Bert van der Haar
Arno Brok
Eelco Koehoorn
Agnes Mulder
René Paas
Harm Post
Jetta Klijnsma
Bernard Wientjes

Meerjarenplan 2021-2024

Het Noord Nederlands Orkest brengt het meerjarenplan 2021-2024 uit. Hierin wordt terug gekeken naar de periode 2017-2020, en worden de activiteiten voor 2021-2024 uitgelicht.

“Als je een geweldig concert meemaakt, ontsnap je niet aan het leven, maar duik je er juist in.” – Julian Barnes

Het NNO wil een onweerstaanbaar goed symfonieorkest zijn, met het hoofd in de muziek en de voeten in de maatschappij. Al vanaf de oprichting in 1862 lukt het om van waarde te zijn voor de noordelijke samenleving; daar zijn we enorm trots op. Dat doen we op twee manieren. Via de intrinsieke waarde van de klassieke muziek, door die op hoog niveau te spelen. En door telkens weer te experimenteren met nieuwe programma’s voor bestaand en nieuw publiek, waarin het NNO al twintig jaar voorloper is.

Jaarverslag 2019

Terugblik op 2019
“Magisch”, noemde een recensent het Mahler-concert dat het Noord Nederlands Orkest in 2019 opvoerde, en: “een interpretatie waarin durf en kwaliteit om voorrang streden”. Prachtige en lovende woorden voor een orkest dat het afgelopen jaar heeft laten zien met bravoure en klasse buitengewone concerten te kunnen opvoeren.

Het bevestigt dat het NNO is uitgegroeid tot een toporkest. Dat is in de eerste plaats te danken aan de blijvende inzet van de musici, die elke dag het beste van zichzelf vragen, aan de directie, de artistieke leiding en de orkestorganisatie. Daar mag iedereen die bij het NNO betrokken is, trots op zijn.

Des te meer omdat het orkest bij dit alles steeds de verbinding zoekt met de samenleving. Met een breed repertoire aan klassieke en moderne uitvoeringen weet het orkest een groeiend en divers publiek aan zich te verbinden. Zo kwamen ruim 11.000 bezoekers af op een swingend eerbetoon aan zanger en componist Prince. Samen met dansgezelschap Club Guy & Roni wist het NNO 150 scholieren intensief in contact te brengen met symfonische muziek en moderne dans in de voorstelling Move It!

Het belang van het orkest voor onze regio gaat bovendien verder dan alleen het culturele. Ook voor bedrijven en instellingen is het belangrijk dat er een infrastructuur is met kennis en cultuur die er mag zijn. Noord-Nederland heeft dat. Daar moeten we trots op zijn, maar ook heel zuinig. Zonder orkest zouden we een stuk armer zijn – cultureel en financieel.

Het is dan ook een voorrecht dat we in Noord-Nederland zo’n orkest hebben. Er ligt een stevig fundament om in de toekomst zo succesvol te kunnen blijven. Iedereen die de afgelopen jaren hard gewerkt heeft om dat voor elkaar te krijgen, verdient onze waardering. Wij kijken dan ook met veel vertrouwen en genoegen uit naar het komende jaar.

Henk Pijlman, voorzitter Raad van Toezicht

Bekijk het jaarverslag
Het jaarverslag 2019 is hier te downloaden.