Gezocht voor 1000 stemmen: 100 tafelhosts!

Op woensdag 7 december van 10-16 uur vindt er een concert en JongerenTop (JOT) plaats in De Oosterpoort in Groningen voor jongeren uit de drie Noordelijke provincies. Het Noord Nederlands Orkest en JongerenTop organiseren een programma over muziek, identiteit en uitsluiting. We starten de dag met een concert van het Noord Nederlands Orkest met muziek van WAGNER & TYPHOON.

1000 jongeren van MBO opleidingen en de bovenbouw voortgezet onderwijs ( 16-25 jaar) gaan naar een concert van Typhoon en het NNO, daarna gaan ze in gesprek met elkaar en volgen creatieve workshops. Voorafgaand aan het schoolconcert krijgen de jongeren op school een aantal lessen over het thema en de dialoog regels. De verhalen van de jongeren worden gebruikt als inspiratiebron voor het maken van een professionele muziektheaterproductie die gaat touren langs noordelijke festivals.

Programma


Het programma start met in de grote zaal van De Oosterpoort een concert met de 75 musici van het Noord Nederlands Orkest en spoken word voordrachten en liedjes van Typhoon. Tijdens het concert worden 1000 jongeren meegenomen in de verhalen achter de muziek van Typhoon en het gedachtengoed van de componist Wagner die gaan over identiteit en uitsluiting. Het concert laat zien welke rol muziek speelt in de zoektocht naar de eigen identiteit en hoe mensen elkaar buitensluiten door zich boven een ander te stellen.

Wagner is, als persoon en als musicus, altijd onderwerp geweest van controverse en emotionele discussies. Bij velen geliefd door zijn geniale muziek, maar ook gehaat vanwege zijn antisemitische opvattingen en teksten. Ook Typhoon is een geliefd artiest echter staat hij voor verzoening, respect en omarmt zijn roots.

Na het concert zijn er twee gespreksrondes volgens de principes van de dialoog. Er zijn 100 tafels en aan elke tafel zitten vijf jongeren. In verschillende rondes worden stellingen ingebracht. De uitkomsten van de dialogen worden vastgelegd, verzameld en gedocumenteerd door studenten van de RUG, pedagogische wetenschappen.

Wie zoeken we?

Een constructieve dialoog heeft wel een beetje hulp nodig. Daarvoor moet soms een beetje bijgestuurd worden en een andere keer weer wat extra geprikkeld worden. Maar, je weet ook goed in te schatten wanneer het gesprek goed loopt en je rol tot een minimum beperkt kan worden. Daarom hebben we jou nodig als tafelhost!

Jij,

 • weet op een natuurlijke manier de verantwoordelijkheden bij de groep neer te leggen en je eigen rol tot een minimum te beperken;
 • bent procesbegeleider die de dialoog faciliteert;
 • kunt gericht en objectief luisteren;
 • let goed op of iedereen enigszins gelijkwaardig aan bod komt;
 • enthousiasmeert deelnemers om gedachten te uiten en op te schrijven;
 • signaleert emoties en kunt deze benoemen en duiden: dit betekent schakelen tussen inhoud en proces;
 • kunt inleiden, structureren en ordenen;
 • kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en duiden.

Wat bieden wij?

 • Een prachtige kans om bij te dragen aan een prachtige ervaring voor de jongeren;
 • Een grote uitbreiding van je netwerk met vele andere maatschappelijk betrokken Noorderlingen;
 • Een onvergetelijke dag!
 • Meedoen aan een uniek evenement!

Doe je mee?

Nog vragen? Neem dan contact op met Marian van Voorn: marian@jongeren.top

Of meld je direct aan via de volgende link:

 

We zien je aanmelding graag tegemoet. En reserveer alvast de volgende datum in je agenda voor de tafelhost training:

Woensdag 16 november 2022, 19.30-21.30 uur

Locatie: De Oosterpoort, Groningen

En uiteraard 7 december 2022 – de JongerenTop!

Het programma start om 10 uur. Het concert is van 10.30-11.30. Van 11.30 – 16.00 uur zijn de gesprekstafels en workshops. We vragen je om 9.15 uur aanwezig te zijn, zodat we je de laatste updates kunnen geven. Afhankelijk van of er ruimte is kun je ook aanwezig zijn bij het concert. Dit laten we nog weten.

Namens de hele organisatie van JOT en het NNO

Marian, Lily, Wini en Johannes

* Kun je niet bij de tafelhost training zijn? Dan ontvang je uitgebreide informatie (waaronder een draaiboek) per mail.