Kijk & luister

Artikelen

Achter de schermen: Publiek & Markt

Op de eerste etage van het Tromphuis bevindt zich het kantoor van het Noord Nederlands Orkest. In gesprek met Anthonie Feenstra (teamleider Publiek & Markt) ontvouwt zich de complexiteit waar de afdeling zich iedere dag doorheen manoeuvreert. De afdeling kenmerkt zich door een doortastend karakter, een gezonde dosis bescheidenheid en bovenal een positieve mindset. Eigenschappen die goed van pas komen wanneer het gaat om ‘branding’ van het NNO en het in de markt zetten van jaarlijks ruim 150 concerten op verschillende locaties. 

Tekst: Nick Boer | Beeld: Mariska de Groot

Als we nu een kijkje nemen op de afdeling, wat treffen we dan aan? 
Met een vrolijke schaterlach: ‘’Het zal wel weer hectisch zijn. We worden soms de meest luidruchtige afdeling van het NNO genoemd. Er is altijd wel een overleg gaande, of er worden hardop plannen voor aankomende campagnes bedacht. Ik kan het je beter laten zien!’’ Een kleurrijk geheel van planten, posters, promotiemateriaal en bureaus komt ons tegemoet als Anthonie de deur naar het kantoor van Publiek & Markt openduwt. Johannes duwt vlug een floortom wat verder onder zijn bureau. ‘’Nu lijkt het vast alsof ik héél onopgeruimd ben’’ grapt hij. Johannes werkt samen met Lily aan het programma ‘1000 stemmen’, een programma voor MBO leerlingen dat gaat over de rol van muziek (zie pagina 23). Ondertussen wijst Gertrude op het succes van de ‘early bird actie’ voor het PRJC concert in juni 2023. Het is een teken dat scholen en leerlingen er naar uit kijken om het orkest weer live te ervaren. We laten hen verder werken terwijl Anthonie verder spreekt over de afdeling.

Tja, corona, daar moeten we het wel even over hebben. Hoe is dat geweest voor het NNO, en de afdeling marketing?
‘’Nou, om het maar even luchtig te zeggen: vrij zwaar. Iedereen is natuurlijk genadeloos hard getroffen door de pandemie en de maatregelen die hieruit voortvloeiden. Een symphonieorkest is er om te spelen voor publiek en de hoofdtaak van Team Publiek & Markt is om publiek te bereiken. En dat viel weg….’’ Toch is de afdeling in de tijd dat concerten niet of nauwelijks door konden gaan, niet in zak en as gaan zitten. We wilden contact blijven houden met ons publiek en onze relaties. De inspanningen zijn extra kracht bijgezet. Het online aanbod van het NNO is sinds die tijd enorm gegroeid, met livestreams, video-essays over de muziek en de musici en nieuwsupdates op de socials. De campagne ‘Ontmoet het NNO’ gaf de musicus een persoonlijk gezicht. Het geheel is immers meer dan de som der delen! 

Dana toont dat het veelzijdige aanbod direct heeft geleid tot een enorme toename in het aantal volgers en de interactie met hen. “Dat willen we zo houden!” De samenwerking met de drie regionale omroepen is uniek. Voor de omroepen en voor ons! Meer dan 100.000 kijkers. Hier gaan we mee door: het is een mooie aanvulling op het live bezoek.

Voorheen werd er veel ingezet op print. De seizoensbrochure was hét middel om de kaartverkoop te starten. Die focus is verschoven naar een breed palet aan marketingmiddelen. Elsmieke geeft aan dat de opvallende nieuwe vormgeving ook bijdraagt aan het onderscheiden ten opzichte van al het andere culturele aanbod. En dat is nodig om publiek (terug) in de concertzalen te krijgen, want zoals Antony Hermus zegt: ‘Iedereen houdt van klassieke muziek, maar nog niet iedereen weet het!’. Het publieksonderzoek dat wij doen geeft de input voor onze acties.

 

En waar houdt de afdeling Publiek & Markt zich nog meer mee bezig?
Dat de afdeling serieus werk levert staat buiten kijf. Op dit moment zijn wij samen met de artistiek leider en Team Orkestzaken seizoen 2024-2025 aan het voorbereiden. Wij geven adviezen, wat past het beste in welke zaal, waar is behoefte aan vanuit het publiek, wat is de belevingswaarde, wat wordt de ticketprijs etcetera. 

‘’De focus van de afdeling ligt niet alleen op concertmarketing, maar ook op een stuk merkbeleving. We zijn bezig met het verbeteren van de klantreis, de reis die een klant maakt van het oriënteren op een concertbezoek tot het moment dat ze het theater weer verlaten. Daarnaast zetten we steeds meer onze customer data in voor verbeteringen op allerlei gebieden.’’ Anthonie stopt even en vervolgt dan lachend: ‘’nou, als het er allemaal in deze termen erin komt te staan klinkt het wel heel berekend. Toch is dat wel waar we mee bezig zijn. We zoeken constant naar manieren om onszelf te laten zien en te bouwen aan onze merkkracht (bekendheid, waardering en binding). Daar is dit magazine ook een onderdeel van. We maken het Vriendenmagazine twee keer per jaar voor onze ruim 2.500 vrienden. Dit magazine wordt inmiddels met een 8,2 gewaardeerd (vriendenonderzoek juni 2020), en daar zijn we natuurlijk apetrots op.’’ Louet is ten tijde van dit gesprek de laatste interviews en fotoshoots aan het inplannen.

Is dat alles?
‘’Het lijkt best veel hé? Is het ook, en dan zijn we er nog niet. Annelies houdt zich bezig met sponsoring, relatiebeheer en evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het symfonisch gala, hét klassieke netwerkevenement van Noord-Nederland. Zojuist stuurde zij de uitnodiging eruit naar de gasten voor het inauguratieconcert van de nieuwe chef-dirigent Eivind Gullberg Jensen.  

Klinkt goed! Zijn er verder nog spannende toekomstplannen? 
‘’We zijn betrokken bij De Nieuwe Poort (werktitel), het gebouw dat op termijn de Oosterpoort gaat vervangen. We denken na over de concertzaal voor klassieke muziek. Wie is het publiek van de toekomst? Het duurt nog wel ruim tien jaar voordat we kunnen rondlopen in dit muziekgebouw.’’

En dichterbij in de toekomst?
En dan belt er een journalist en moet Anthonie de rondleiding echt afronden. Want recensies zijn waardevol voor een beschrijving van de kwaliteit van het orkest en het concert en tevens input voor de marketing. Tot slot zegt ze: ‘’Ik wil vooral dat zoveel mogelijk mensen genieten van het Noord Nederlands Orkest. Dat ze weten wie we zijn en komen luisteren. Het NNO is er voor iedereen. Als ik hoor dat het een fantastische avond was, dan vind ik dat ons werk geslaagd is.’