Educatie

Schooljaar 2018-2019

Uit diverse onderzoeken blijkt dat muziek een duidelijke meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Muziek ontroert, versterkt de motorische en zintuiglijke ontwikkeling, de concentratie en stimuleert de cognitieve en sociale vaardigheden. Het NNO vindt het belangrijk hieraan bij te dragen en biedt voor verschillende groepen uit het basisonderwijs muzikale activiteiten aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling educatie.

Linda Koezen-Zandbergen
l.zandbergen@nno.nu
050-3695811