Raad van Toezicht

De Stichting Noord Nederlands Orkest functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, en wordt geleid door directeur-bestuurder Liesbeth Kok.

Raad van Toezicht

Jannewietske de Vries, voorzitter
Petra Smeets
Jurriaan Wentink
Frank Bos
Wim Vos
Annelize Wilpstra

Board of Ambassadors

Joop Atsma
Bert van der Haar
Arno Brok
Eelco Koehoorn
Agnes Mulder
René Paas
Harm Post
Jetta Klijnsma
Bernard Wientjes
Sjoerd Galema

De Raad van Toezicht en Directie onderschrijven de Governance Code Cultuur, Fair Practise Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Bekijk hier de jaarverslagen van het Noord Nederlands Orkest.