Spring in het Orkest – Lesbrief 2

Op deze pagina vind je de tweede lesbrief voor Spring in het Orkest. Aan de opdrachten zijn videofragmenten verbonden die hier te bekijken zijn. Veel plezier en succes met de opdrachten!

Je kunt de lesbrief ook downloaden en uitprinten:

Lesbrief downloaden

Kijk hier voor het antwoordenblad:

Antwoorden downloaden

Opdrachten

Opdracht 1 - Quiz

Beantwoord onderstaande vragen. Een deel van de antwoorden kun je in aflevering twee terugvinden, maar voor sommige antwoorden moet je zelf speuren op internet, in de bibliotheek, of in je eigen fantasie.

1. Hoeveel hoornisten spelen er in dit orkest?

2. Waarvoor werd de hoorn vroeger gebruikt?
A: De hoorn werd bij de jacht gebruikt.
B: De hoorn werd gebruikt als wapen.

3. Streep door wat niet bij de hoorn hoort.

OPGEROLDE BUIS – STRIJKSTOK – BEKER – MONDSTUK – RIET

4. Hoe komt de hoorn aan zijn naam?
A: Vroeger werd de hoorn gemaakt van de hoorns van een dier.
B: De vorm van de hoorn lijkt op de plattegrond van de stad Hoorn.

5. Waarom zit de hoorn achter in het orkest en niet vooraan?
A: Dat is puur toeval.
B: Daar kun je de hoorn het beste zien.
C: Omdat de hoorn erg luid is.

6. Omdat de hoorn van koper is gemaakt hoort deze bij de koperblazers. Welke instrumenten horen niet in dit rijtje thuis?

Opdracht 2 - Vroeger en nu

Hieronder zie je drie verschillende hoorns. In de video heeft Frank uitgelegd dat een hoorn van vroeger er anders uit ziet dan een hoorn van nu. Geef bij elke afbeelding het juiste woord. Kies uit: oudste, middelste, nieuwste.

Opdracht 3 - Trompet of hoorn?

Opdracht 4 - Verhalen vertellen

Frank vertelt dat muziek, zelfs zonder woorden, hele verhalen kan vertellen. Zo hoorde je in de aflevering het verhaal van de koning die een traan moest laten toen zijn bruid de kerk binnen trad. Dat klonk zo:

Je hoort nu drie anderen fragmenten. Teken op papier bij elk fragment het verhaal dat hoort bij het fragment. Volg hiervoor onderstaande stappen.

1. Beluister het fragment. Welke beelden roept dit bij je op? Zie je al een tekening in je hoofd?
2. Sluit hierna je ogen en denk aan de tekening die je dadelijk gaat maken.
3. Beluister het fragment nog eens en bedenk of jouw idee voor een tekening past op de muziek.
4. Als het fragment is afgelopen mag je gaan tekenen.

Is iedereen klaar? Bekijk elkaars tekeningen en probeer de volgende twee tekeningen te ontdekken:

1. Een verhaal dat het meest lijkt op dat van jou.
2. Een verhaal dat helemaal anders is dan jouw verhaal.

Opdracht 5 - Aan de slag

In de video maken Frank en Freek hun eigen hoorn met alleen maar een tuinslang en een trechter. Heb je deze spullen bij de hand, dan kun je zelf je eigen hoorn maken. Lukt het om hier ook een toon mee te spelen?

Heb geen tuinslang bij de hand dan is er ook een andere manier waarop je zelf een blaasinstrument kunt maken. Bijvoorbeeld met een simpele pvc-buis.