Spring in het Orkest – Lesbrief 3

Op deze pagina vind je de derde lesbrief voor Spring in het Orkest. Aan de opdrachten zijn videofragmenten verbonden die hier te bekijken zijn. Veel plezier en succes met de opdrachten!

Je kunt de lesbrief ook downloaden en uitprinten:

Lesbrief downloaden

Kijk hier voor het antwoordenblad:

Antwoorden downloaden

Opdrachten

Opdracht 1 - Bewegen

Kate vertelde dat cello spelen met je hele lichaam gebeurt. Haal de cello weg en het lijkt bijna op een dans. Kijk nogmaals naar het fragment en oefen de vier verschillende bewegingen.

Opdracht 2 - Warming up (klassikaal)

Een canon is een muziekstuk waarbij elke groep steeds het hele stuk speelt, maar op een ander moment in het stuk begint.

Maak nu vier groepen en voer de hele dans als canon uit. Elke groep begint dus op een andere van de vier bewegingen. Succes!

Opdracht 3 - Cello of Contrabas

Kijk naar fragment twee.

Je ziet en hoort eerst voornamelijk de cellogroep spelen en daarna vooral de grote broer; de contrabassen. Schrijf bij elk plaatje hieronder CELLO als je vindt dat het plaatje meer bij het fragment van de cello hoort en CONTRABAS als het meer bij het fragment van de contrabas hoort. Bespreek in de klas waarom je dat denkt.

Opdracht 4 - Quiz

Kate vertelt dat ze het makkelijker vindt om met muziek te laten zien hoe ze zich voelt dan om dat met woorden te doen. Bekijk het fragment en let extra goed op het gezicht van Kate. Beantwoord daarna de vragen.

1. Wat voor gevoel zou Kate hebben tijdens het spelen van dit fragment?

2. Welk gevoel krijg jij bij het fragment?

3. Op welke momenten in de klas kan het belangrijk zijn om je gevoel te uiten? Noem er drie.

4. Bij welke van deze momenten vind je het lastig om met woorden je gevoel te uiten? Waarom?

5. Wat zou voor jou dan een goede manier zijn om dit wel te doen?
a. Schrijven
b. Tekenen
c. Muziek maken
d. Toneelspelen
e. Dansen
f. Iets ander, namelijk…

Opdracht 5 - Extra opdracht

Hoe voel je je nu? Zoek een liedje wat voor jou goed past bij dit gevoel. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld Spotify of Youtube gebruiken. Laat dit nummer aan iemand horen, die dan moet raden hoe jij je nu voelt. Klopt het?

Opdracht 6 - Tekenen

Zoals je in de fragmenten hebt kunnen zien, gaat de melodie van de cello van hoog naar laag, dan weer omhoog en tenslotte helemaal omlaag. Om daarna weer opnieuw te beginnen. Alsof je door een heuvellandschap loopt. Teken hieronder je eigen heuvellandschap waar je graag doorheen zou willen lopen. Wat zie je daar allemaal? Tip: gebruik kleuren die passen bij het gevoel wat je van de cello melodie krijgt.