Spring in het Orkest – Lesbrief 8

Op deze pagina vind je de achtste lesbrief voor Spring in het Orkest. Aan de opdrachten zijn videofragmenten verbonden die hier te bekijken zijn. Veel plezier en succes met de opdrachten!

Je kunt de lesbrief ook downloaden en uitprinten:

Lesbrief downloaden

Kijk hier voor het antwoordenblad:

Antwoorden downloaden

Opdrachten

Opdracht 1 - Warming up

Frans-Aert vertelde in de aflevering dat een dirigent alles moet aangeven zonder woorden. Hij gebruikt alleen zijn handen, lichaam en gezicht. En nu is het de beurt aan jou in het ‘Schaapsherder-spel’. Kies iemand die de schaapsherder is. De rest van de klas zit op de eigen plek. De schaapsherder moet iedereen in de klas verplaatsen, zonder daarbij te praten en zonder daarbij zelf te lopen. Het doel is dat aan het einde iedereen op een andere plek zit. Probeer in ieder geval het volgende voor elkaar krijgen:

– Opstaan / zitten.
– Lopen / stilstaan.
– De hele klas tegelijkertijd laten lopen.
– Een groepje leerlingen verplaatsen.
– Op de grond zitten.
– Snel lopen en langzaam lopen.

TIP. De opdracht werkt het beste als het doodstil is en iedereen goed naar de schaapsherder kijkt.

Opdracht 2 - Grafische partituur

Je krijgt een fragment te zien met daaronder een tekening die de muziek volgt. Luister goed en kijk hoe de gele pijl boven de tekening meeloopt. Telkens als de pijl bij het bekken komt, dan klap je 1x in je handen met het bekken mee.

EXTRA OPDRACHT – Fragment 2
Is de vorige opdracht goed gegaan? Dan is het nu tijd om, net zoals een dirigent, de muziek te volgen zonder hulp! Luister weer naar hetzelfde fragment en volg de tekening hieronder met je ogen. Voer ook nu weer het klappen uit.

Opdracht 3 - Ouverture

Bekijk het fragment. Vind het antwoord op de woordpuzzel door onderstaande vragen te beantwoorden. Kleur telkens het vakje in waar het juiste antwoord achter staat.

1. Aan het begin zwaait de dirigent wel, maar hoor je nog niets. Waarom doet hij dat?

SE Om op te warmen
SY Om af te tellen
SI Omdat zijn jasje niet goed zit

2. Als de dirigent wil dat het orkest heel luid speelt dan:

M Maakt hij grote bewegingen
N Maakt hij kleine bewegingen

3. Hoe heet het boekwerk waar alle partijen van het orkest in staan?

FO Partituur
FE Bladmuziek
KI Het grote boek

4. Begint de herhaling van het thema door het hele orkest op

NI 1.15
NIE 1.40
SI 2.05

5. Vul de letters van alle ingekleurde vakjes op de juiste plek in bij ‘Het antwoord op de puzzel’ hier onderaan.

6. In welke volgorde spelen de instrumentgroepen in dit fragment? Vul de groepen hieronder op de juiste plek in.

ORKEST, STRIJKERS, SLAGWERK, HOUTBLAZERS, ORKEST, KOPERBLAZERS.

7. Vul het woord dat in de groene rij verschijnt hieronder in.

Opdracht 4 - De fuga

Ook in dit fragment zetten de instrumenten één voor één in. Zet de groepen in de juiste volgorde. Kies uit: Houtblazers, koperblazers, strijkers, slagwerk.
1.
2.
3.
4.

Kleur de tekening die jij het beste vindt passen bij dit fragment.

Waarom vind je deze tekening hierbij passen?

Opdracht 5 - De aller allerlaatste vraag

Als jij alle video’s hebt bekeken en alle vragen hebt gemaakt kun jij het volgende raadsel oplossen!

Wanneer zet het hele orkest het hoofdthema voor een laatste keer in?
Tip: dit is dezelfde melodie als het begin van het stuk.

………. MINUUT …….. SECONDE