Het Noord Nederlands Orkest creëert al decennialang schitterende muzikale werken met de steun van bezoekers en het bedrijfsleven. Bekijk hier op welke manieren u het NNO een warm hart kunt toedragen.

Uw steun maakt het verschil

Dankzij de financiële steun uit het bedrijfsleven en van particulieren zijn wij in staat om de kwaliteit van onze concerten nog verder te verhogen en bijzondere projecten te realiseren. Zo is er dankzij onze vriendenvereniging ruimte voor speciale educatieprojecten en spelen sponsoren regelmatig een cruciale rol bij het engageren van grote dirigenten en aansprekende solisten.

Wat uw donatie mogelijk maakt

After movie: Symfonisch Gala 2022

'Al 22 jaar beginnen wij het nieuwe jaar met het Grönnens Laid (het Groningse volkslied) op het traditionele Hanzevast Nieuwjaarsconcert van het NNO Ik geniet elke keer met volle teugen.'

Manon Wolters, algemeen directeur Hanzevast

Veelgestelde vragen

Heeft het Noord Nederlands Orkest een ANBI-status?

Het NNO Gilde beschikt over een Culturele ANBI status. U kunt uw schenking dus voordelig aftrekken van de belasting.

Waar komt mijn donatie terecht?

Uw donatie zal ons orkest helpen blijven bestaan en de hoogwaardige klassieke muziek voor iedereen toegankelijk maken. Overweegt u een groot bedrag aan het NNO te schenken? Dan kunt u samen met ons bepalen hoe uw gift precies wordt ingezet. U kiest bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten of het geven van concerten op basisscholen of in verzorgingstehuizen. Met een grotere gift kunnen we belangrijke stappen zetten. We informeren u over de aankopen en projecten van het NNO via onze website, het NNO magazine en onze digitale nieuwsbrief.

Ontvang ik belastingvoordeel op mijn donatie?

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift van minimaal vijf jaar, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag van € 60,- en het maximum van € 1.250,-.  Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn donatie overmaken?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 RABO 0385 1315 69 t.n.v. Stichting Noord Nederlands Orkest.

Vragen?

Neem dan contact op met Annelies Diertens via a.diertens@nno.nu

Annelies Diertens, Coördinator sponsoring, relatiebeheer & evenementen