Koningin Máxima bij Méér Muziek in de Klas in Groningen

Koningin Máxima bij Méér Muziek in de Klas in Groningen

Stichting Méér Muziek in de Klas heeft een heldere doelstelling: In 2020 alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland goed en structureel muziekonderwijs geven. Daarvoor is met regionale onderwijsinstellingen een signaal afgegeven om het muziekonderwijs structureel te verankeren in de lesprogramma’s. Daarvoor wordt onder andere samengewerkt met gemeenten, schoolbesturen, leerkrachten en cultuurinstellingen zoals het Noord Nederlands Orkest.

Opening in Groningen
Op dinsdag 14 november wordt de overeenkomst Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen getekend als eerste samenwerkingsverband binnen Méér Muziek in de Klas Lokaal. Hierbij zijn 300 prominente gasten aanwezig, alsmede 600 leerkrachten en leerlingen van Groningse basisscholen. Er is voor deze dag een lied ingestudeerd dat door het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen speciaal voor het project is gecomponeerd. Binnen het programma staat tevens een optreden van het Noord Nederlands Orkest gepland.

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagmiddag 14 november in cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen aanwezig bij de regionale start van het project ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’. Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

Meer informatie over het project Méér Muziek in de Klas is onder andere te vinden op deze website.

Actueel