Organisatie

Medewerkers

Een orkest kan niet zonder kantoor. Het NNO wordt, onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestuurd door algemeen directeur Liesbeth Kok. Vanuit de Directie en Artistieke zaken wordt elk seizoen zorgvuldig ingevuld, met oog voor de actualiteit maar vanuit de traditie van het symfonieorkest. Bij de afdeling Publiek & Markt werken de teamleden aan het presenteren van het seizoensaanbod en wordt tevens onderzocht hoe het publiek de concerten ervaart. Team Orkestzaken verzorgt de volledige productie bij elk concert: van het plaatsen van instrumenten door de orkestbodes tot het opvragen en klaarzetten van de juiste partituren.

Beeld: Isabel van der Vlugt

Directie

Liesbeth Kok

Algemeen directeur

Artistieke Zaken

Marcel Mandos

Artistiek leider / programmeur

Team Orkestzaken

Anthonie Feenstra

Teamleider Publiek & Markt en Teamleider Orkestzaken a.i.

Petra Kleuver

Coördinator artistieke zaken

Dick Dijk

Bibliothecaris

Katharina Saerberg

Assistent bibliothecaris

Richard Gerringa

Orkestinspecteur

Hessel bij de Leij

Orkestinspecteur

Andele Wassenaar

Orkestbode

Jan Bart Wassenaar

Orkestbode

Jez Cox

Productieleider

Team Publiek & Markt

Anthonie Feenstra

Teamleider Publiek & Markt en Teamleider Orkestzaken a.i.

Elsmieke van Hoorn

Specialist Communicatie & marketing

Annelies Diertens

Coördinator sponsoring, relatiebeheer & evenementen

Dana van Iterson

Medewerker Communicatie & (online) Marketing

Suzan Rinket

Medewerker Marketing

Lily Lanser

Projectleider

Joëlle Doll

Coördinator Educatie & Participatie

Gertrude Kokke

Medewerker Educatie & Participatie

Stefan Kirschbaum

Medewerker Educatie & Participatie & Musicus

Lubertus Leutscher

Medewerker Educatie & Participatie & Musicus

Team Bedrijfsbureau

Petra Koops

Directiesecretaresse

Wies van Hesteren

Directiesecretaresse

Geuvert Lolkema

Controller

Janet van Brummelen

Financieel Administrateur

Henk Smith

Salarisadministrateur

Marleen van Buren

HR adviseur

Erica Weijer

Medewerker secretariaat & receptie

Janneke Olthuis

Medewerker secretariaat & receptie

Noord Nederlands Concertkoor (NNCK)

Anneke Knoppert

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Anne de Jong

Coördinatie Noord Nederlands Concertkoor

Kamermuziek

Janneke Olthuis

Coördinatie kamermuziek

Raad van Toezicht

De Stichting Noord Nederlands Orkest functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, en wordt geleid door directeur-bestuurder Liesbeth Kok.

Raad van Toezicht

Jannewietske de Vries, voorzitter
Petra Smeets
Jurriaan Wentink
Frank Bos
Wim Vos
Annelize Wilpstra

Board of Ambassadors

Joop Atsma
Bert van der Haar
Arno Brok
Eelco Koehoorn
Agnes Mulder
René Paas
Harm Post
Jetta Klijnsma
Bernard Wientjes
Sjoerd Galema

De Raad van Toezicht en Directie onderschrijven de Governance Code Cultuur, Fair Practise Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Bekijk hier de jaarverslagen van het Noord Nederlands Orkest.