Jannewietske de Vries, nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NNO

Jannewietske de Vries, nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NNO

Op 1 oktober wordt Jannewietske de Vries benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het Noord Nederlands Orkest (NNO). De RvT en het NNO zijn zeer content met haar komst. Zij is een ervaren bestuurder met een warm hart voor cultuur en een groot en breed netwerk.

“Muziek raakt mij van alle kunstvormen het meest. Ik help graag mee om de ambities van het orkest en de regionale binding verder te brengen. Het orkest is sterk geworteld in het Noorden, maar speelt voor de wereld met vernieuwende formats, maatschappelijke thema’s en bijzondere locaties. Dat spreekt mij zeer aan.”

Sinds september 2018 is Jannewietske de Vries burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. De Vries is tevens bestuurslid van het BNG Cultuurfonds. Zij was van 2016-2018 directeur van de Floriade B.V in Almere. De Floriade is dé wereldtuinbouwtentoonstelling, die in het teken staat van het vergroenen van steden en gaat over vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. Tussen 2007 en 2015 was De Vries gedeputeerde van de provincie Fryslân. In haar portefeuille had zij onder andere: media en cultuur, kennis en onderwijs, taal, recreatie en toerisme, Financiën. Zij was initiatiefnemer en actief betrokken bij de deelname van Leeuwarden Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Daarvoor was zij directeur algemene zaken Gemeente Leeuwarden (2000 – 2007).

Jannewietske de Vries volgt Henk Pijlman op, hij neemt na negen jaar voorzitterschap afscheid. De overige leden van de RvT zijn: Petra Smeets, Jorrit Volkers, Wim Vos, Jurriaan Wentink en Annelize Wilpstra.

Actueel