Ebo Reitsma

Ebo Reitsma
Ebo Reitsma organiseert verschillende cursussen, lezingen en introducties in de klassieke muziek. Het cursusmateriaal varieert van een snuffelcursus, tot muziek uit de 20e eeuw of zelfs een introductie in orkestinstrumenten. Ebo volgde – na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de architectuur en stedenbouw – de opleiding Schoolmuziek aan het Conservatorium in Groningen.

“Leer als verstokte Bachofiel te begrijpen en te accepteren dat andere mensen André Hazes mooi vinden. Het daarvoor nood- zakelijke inlevingsvermogen heeft iedereen nodig om zichzelf en daarmee ook de wereld een beetje beter te maken. En daarom is kennismaking vanuit een intrinsieke motivatie met de muziek van Schönberg voor iedereen van grote waarde.”